Rüzgar'ın Hayal Dünyasında

Kullandığımız Eğitim Modelleri

Eğitim modelleri, çocuklara karşı farklı yaklaşım tutumlarını konu alır. Her yaklaşımın farklı yaş grupları ve farklı sonuçlar için önemi vardır.

Yaklaşımlar

 • Montessori Yaklaşımı

  Montessori Yaklaşımında özellikle çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arası çocukların,
  soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyalleri kullanılmasına dayanır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler. Montessori eğitimi, temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durur. Her çocuğun özel ve farklı oluşundan yola çıkar. Çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir.

 • Reggio Emilia Yaklaşımı

  Reggio Emilia Yaklaşımının en çarpıcı iki özelliği eğitim programının yapısı ve çevrenin rolüdür. Her iki özelliği tamamlayan ve programın başarısını arttıran en önemli unsur da aile katılımının çok verimli ve çok yönlü olarak kullanılmasıdır. Reggio Emilia okullarında çok etkileyici bir fiziksel ortam bulunmaktadır.
  Çocukların oyun oynarken çekilmiş resimleri, ailelerin ve öğretmenlerin yanı sıra diğer okul çalışanlarının muzip fotoğrafları çocukların yaptıkları ürünlerle birlikte sergilenmektedir.

 • PYP Yaklaşımı

  PYP (Primary Years Program): 3-12 yaş çocukları için geliştirilmiş, çocukların akademik bilgilenmesinin yanı sıra, sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan uluslararası ve alanlar üstü bir program. PYP’nin en büyük amaçlarından biri okulda öğrenilenlerin eyleme davranışa geçmesi. PYP, çocuğun sadece akademik olarak çok iyi olması değil, sosyal ve kültürel yönde de gelişmesi amacını gütmektedir.

 • Bank Street Yaklaşımı

  Bank Street Yaklaşımı “Gelişimsel-Etkileşim Yaklaşımı (Developmental-Interaction Approach)” olarak bilinen yaklaşım “gelişim” kavramını merkeze almakta ve her bir gelişim alanının birbiriyle olan “etkileşimi” ni vurgulamaktadır. Çocuk anlama, yorum yapabilme, sorulara yanıt arama becerilerini kazanmakta ve gelişimini sürdürmektedir. Bütüncül çocuk” kavramının önemsendiği yani çocuğun tüm gelişim alanlarıyla bir bütün olarak görüldüğü bir eğitim modeli benimsenmiştir.

 • Froebel Yaklaşımı

  Çocuğunun gelişiminde dilin ve oyunun çok büyük bir etkisi vardır ve çocukların oyunları onlar için ciddi bir iştir. Çocuğun eğitiminde masal, müzik, dans ve eğlence son derece önemlidir ve uygulanacak eğitimde mutlaka olmalıdır. Eğitim sisteminde sözlü talimat sınırlı, ama çocuğun dünyayı tanıması için verilecek fırsatlar sınırsız olmalıdır. Çocuğun bütünlüğü konusu üzerinde önemle durmuştur. Öğretimde sezgici ve buldurucu bir yöntemi, bireysel çabayı, bilinenden bilinmeyene gitmeyi öğretir. Çocuk serbest hareket etmelidir. Yeteneklerini istedikleri gibi kullanabilmelidir. Çocuğun ihtiyaçlarına ve haklarına saygı gösterilmelidir. Çocuğun gelişimi devamlı ve kesintisiz olarak devam eder.

 • Waldorf yaklaşımı

  Waldorf yaklaşımı eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır, Waldorf yaklaşımına göre çocukların en önce çocuk olmaları beklenir ve çocuğun görevi oyundur.Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar. Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak, yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir. Waldorf yaklaşımına göre insanlar öncelikle belirli bir milletin üyesi değil, dünya vatandaşıdır. Her çocuğun farklı bireysel özellikleri ve kendine göre üstün yetenekleri olduğu kabul edilir. Eğitim planlanırken çocukların neleri öğrenmeleri gerektiği değil neleri öğrenebilecekleri göz önüne alınır. Waldorf eğitiminde değerlendirme sistemi de farklıdır. Değerlendirmenin amacı çocuğu notla sınıflandırmak değil onu daha iyi tanıyıp, gelişimini daha iyi izleyebilmektir. Öğretmenler her çocuğun gelişimiyle ilgili uzun raporlar hazırlarlar. Benlik bilincini geliştirerek çocuğun gerçek potansiyelini özgür bırakmak böylece çocuğun potansiyelinin en üst aşamasına gelerek insanlığın ve dünyanın yararlı bir unsuru haline gelmesi Waldorf eğitiminin en genel amacıdır

ThemeREX © 2024. All Rights Reserved.

Açılış saatleri

Açılış saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 – 17:00
Hafta Sonu : Kapalı
Resmi Tatiller: ilan edildiği gibi